شرکت پارس طب فرینو
شرکت پارس طب فرینو
 شرکت پارس طب فرینو

گارانتی محصولات

 گارانتی محصولات

شرایط ضمانت نامه

  1. مدت ضمانت نامه از تاریخ فروش دستگاه به مدت یک سال شمسی می باشد.
  2. در هنگام خرید و نصب ، ضمانت نامه باید توسط تکنسین مجاز،تکمیل و مهرامضاگردد.
  3. نصب دستگاه استیبلایزر جهت جلوگیری از نوسانات برق و همچنین نویز ضروری است.
  4. دستگاه باید توسط تکنسین مجاز و یا معتمد شرکت نصب گردد.

مواردی که ضمانت نامه را فاقد اعتبار می کند

  1. نصب یا تعمیردستگاه توسط افراد غیرمجاز یا غیر مسئول
  2. هرگونه خسارتی ناشی از حمل و نقل نادرست ، رطوبت ، رسوب گرفتگی ،ضرب خوردگی و یا استفاده ی ناصحیح
  3. عدم همخوانی سریال دستگاه با کارت گارانتی
  4. هرگونه خسارت ناشی از نوسانات برق

نکات ضروری

  1. بستن شیر آب و هوای ورودی دستگاه در پایان کار الزامی است.
  2. فشار آب ورودی دستگاه به طور استاندارد بین2/5 الی 3/5 bar است.

گارانتی محصولات فرینو

Up

کلیه ی حقوق این سایت متعلق به شرکت پارس طب فرینو است.

Design by @mahsaesmaeeli