محصولات موجود در سبد خرید شما

توجه هزینه حمل و نقل تومان است که این مبلغ به مبلغ فوق در صورت تحویل غیر حضوری افزوده می شود.

در صورت خرید یونیت های دندانپزشکی، هزینه نصب دستگاه توسط تکنسین های مجاز شرکت دریافت خواهد شد که نرخ آن ۳ درصد قیمت دستگاه می باشد.

قیمت کل محصولات و هزینه ی حمل و نقل:   تومان